Kristian Friis Petersen

Fylkesmann i Hordaland, Politiker (V), overrettsakfører