Ukjent

Domkirken, Bergen]

Gate, Skole, Domkirke, Gymnas

Fotografi ubb-bros-00831

Atelier KK

[Interiør av et bibliotek. Byste av Jens Boalth, datert 1783]

Justisråd Jens Boalth (1725-80), rektor ved skolen 1756-80, medstifter av "Harmonien" og Det Nyttige Selskab.

Skole, Statue, Bibliotek, Gymnas, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-275-022

Knud Knudsen

Domkirken og Latinerskolen i 70 aarene

Bolighus, Skole, Kirke, Latinskole, Domkirke

Fotografi ubb-kk-m-038

Knud Knudsen

[Bergen Domkirke]

Bergen Domkirke

Skole, Domkirke, Gymnas

Fotografi ubb-kk-1318-3502

Atelier KK

[Interiør av et bibliotek. Byste av Jens Boalth, datert 1783]

Justisråd Jens Boalth (1725-80), rektor ved skolen 1756-80, medstifter av "Harmonien" og Det Nyttige Selskab.

Skole, Statue, Bibliotek, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-275-024

K. Knudsen & Co.

Bergen - Kong Oscarsgt.

By- og småsteder, Postkort, Gate, Brostein, Lastebil, Domkirke, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-pk-0888

Atelier KK

[Interiør av et bibliotek. Byste av Jens Boalth, datert 1783]

Justisråd Jens Boalth (1725-80), rektor ved skolen 1756-80, medstifter av "Harmonien" og Det Nyttige Selskab.

Skole, Statue, Bibliotek, Gymnas, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-275-023

Atelier KK

[Bergen katedralskole]

Skole, Snø, Domkirke, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-n-339-046