Knud Knudsen

Vadheim i Sogn

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1622-08815

Knud Knudsen

Parti af Bøiomsbræen i Fjærland, Sogn

Isbre

Fotografi ubb-kk-2127-1122

Knud Knudsen

Lærdalsørens Hotel, Sogn.

By- og småsteder, Gate, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus

Fotografi ubb-kk-1318-2565

Knud Knudsen

Parti af Forthunsdalen i Sogn

Gård, Elv, Bygd

Fotografi ubb-kk-1318-1853

Knud Knudsen

Parti ved Grindebro, Sjøstrand i Sogn

Elv, Fjell, Skog

Fotografi ubb-kk-ns-1110

Knud Knudsen

Gudvangen i Sogn

Flagg, Gate, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Flaggstang, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1622-08228

Knud Knudsen

Parti fra Skjolden i Sogn

Gård, Naust, Fjord, Uthus, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-1071

Knud Knudsen

Parti fra Esefjorden, Balestrand i Sogn

Gamle Ola Munken ved eldhuset

Mann, Gutt, Hverdagsklær, Tine, Jerngryte, Eldhus

Fotografi ubb-kk-1318-0988

Knud Knudsen

Parti af Nærøfjorden i Sogn

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-1074b

Knud Knudsen

Jostedals Kirke og Præstegaard i Sogn

Kirke, Prestegård

Fotografi ubb-kk-ns-1153

Knud Knudsen

Udsigt fra Stalheimsberget nedover Nærødalen i Sogn

Veianlegg, Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-1318-0246

Knud Knudsen

Parti mellem Lærdalsøren og Blaaflaten

Hest, Elv, Bro, Telegrafstolpe, Karjol, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-08311

Knud Knudsen

Marifjæren i Sogn

Skydsstation Marifjæren.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Naust, Fjord, Uthus, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-2127-1482

Knud Knudsen

Inløbet til Nerøfjorden i Sogn

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1788

Knud Knudsen

Parti fra Hafslo i Sogn

Vann, Hesje, Utmark

Fotografi ubb-kk-1622-09173

Knud Knudsen

Stalheimsberget i Sogn

Veianlegg, Dal, Fjell, Veislynge

Fotografi ubb-kk-ns-0597

Knud Knudsen

Parti ved Sjøstrand i Sogn

Vei, Gutt, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1116

Knud Knudsen

En Bautasten i Sogn

Mann, Hverdagsklær, Bautastein

Fotografi ubb-kk-1318-1022

Knud Knudsen

Borgunds Kirke i Lærdal

Stavkirke

Fotografi ubb-kk-1622-08332

Knud Knudsen & Co.

Parti af Nærøfjorden i Sogn

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1622-08235

Knud Knudsen

Parti fra Styve, Nerøfjorden i Sogn

Mann, Gård, Bro, Uthus, Hverdagsklær, Grind, Elvemunning/utløp

Fotografi ubb-kk-ns-0549

Knud Knudsen

Jordalsnuten, Nerødalen i Sogn

Fjell

Fotografi ubb-kk-ns-0577

Knud Knudsen

Parti af Nærødalen i Sogn

Mann, Oversiktsbilde, Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-1318-0232b

Knud Knudsen

Parti fra Forthundalen i Sogn

Fortun Stavkirke

Gård, Bygd, Stavkirke, Hesje, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1851

Knud Knudsen

Parti af Nærødalen, Sogn.

Elv, Dal, Vei

Fotografi ubb-kk-1318-2548

Knud Knudsen

Maristuens Hotel

Gruppeportrett, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Hestekjøretøy, Fontene, Uthus, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1622-08346a

Knud Knudsen

Parti fra Maristuen mod Lærdal

Elv, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell

Fotografi ubb-kk-2127-1083

Knud Knudsen

Stalheimsberget, Nærødalen i Sogn

Veianlegg, Elv, Dal, Fjell, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-0239

Knud Knudsen

Lærdalsøren

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1622-08307

Knud Knudsen

Parti af Urnæs Kirke i Sogn

Stavkirke, Stavkirke-utsmykning

Fotografi ubb-kk-1622-08282

Knud Knudsen

Parti af Nærødalen, Sogn.

Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-1318-2549

Knud Knudsen

Parti fra Bøjumsbræen, Fjærland i Sogn

Mann, Isbre

Fotografi ubb-kk-ns-1104

Knud Knudsen

Parti af Nærødalen i Sogn

Elv, Dal, Fjell

Fotografi ubb-kk-1622-08222

Knud Knudsen

Parti ved Døsen i Lyster, Sogn

Gård, Naust, Bygd, Fjord, Hesje

Fotografi ubb-kk-1622-08292

Knud Knudsen

Parti af Balholmen i Sogn.

Hotellet før ombyggningen.

Kaianlegg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Naust, Fjord, Sognejekt

Fotografi ubb-kk-1318-2566

Knud Knudsen

Parti fra Esefjorden, Balestrand i Sogn.

Monkastova

Mann, Gutt, Hverdagsklær, Husmannsplass

Fotografi ubb-kk-1318-0989

Knud Knudsen

Parti fra Esefjorden,Balestrand i Sogn.

Monkastova

Naust, Fjord, Husmannsplass

Fotografi ubb-kk-1318-0986

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Naust, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1063

Knud Knudsen

Parti af Sogndal i Sogn

Kirke, Bygd, Fjord, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-1318-0145

Knud Knudsen

Parti af Suphellerbræen i Fjærland, Sogn.

Isbre

Fotografi ubb-kk-2127-1127

Knud Knudsen

Parti fra Veti, Aardal i Sogn

Gård, Fjell, Uthus, Torvtak

Fotografi ubb-kk-ns-1124

Knud Knudsen

Parti fra Rønnei i Sogn.

Oversiktsbilde, Gård, Bygd, Helletak

Fotografi ubb-kk-1318-1050

Knud Knudsen

Parti fra Balestrand i Sogn

Naust, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1092

Knud Knudsen

Mørkafos, Aardal i Sogn

Vettisfossen

Foss

Fotografi ubb-kk-ns-1121

Knud Knudsen

Parti fra Fortun i Lyster, Sogn

Gård, Fjell, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ndx-0155

Knud Knudsen

Parti af Veien til Mørkfos, Aardal i Sogn.

Elv, Bro

Fotografi ubb-kk-1318-1035

Knud Knudsen

Parti af Nærøfjorden i Sogn

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-1069

Knud Knudsen

Parti ved Døsen i Lyster, Sogn

Vei, Fjord

Fotografi ubb-kk-1622-08294

Knud Knudsen

Vetlefjorden i Sogn

Mann, Fjord, Fiske, Hverdagsklær, Robåt, Tønne

Fotografi ubb-kk-2127-1111

Knud Knudsen

Parti fra Nigardsbræen, Jostedalen i Sogn

Mann, Isbre

Fotografi ubb-kk-ns-1140

Knud Knudsen

Inløbet til Nerøfjorden i Sogn

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1787

Knud Knudsen

Parti fra Nigardsbræen, Jostedalen i Sogn

Isbre

Fotografi ubb-kk-ns-1146

Knud Knudsen

Parti fra Urlandsvandet i Sogn.

Bolighus, Naust, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1786

Knud Knudsen

Horningdalsrokken i Nordfjord.

Hestekjerre, Fjell, Reisekiste, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-2270

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Gård, Fjord, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1059

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1062

Knud Knudsen

Parti fra Skagajel, Forthundalen i Lyster

Foss, Juv

Fotografi ubb-kk-ns-1804

Knud Knudsen

Parti fra Tufte, Nærøfjorden i Sogn

Gård, Naust, Fjord, Uthus, Tun, Hesje, Utmark

Fotografi ubb-kk-1318-0211

Knud Knudsen

Parti fra Skjolden i Lyster, Sogn.

Fjellklatring. Margaret Sophia Green, Hallvor Halvorsen og Torgeir Sulheim

Fjell, Friluftsliv, Fjord, Fjellklatring

Fotografi ubb-kk-2127-1089

Knud Knudsen

Parti mellem Sandene i Søndfjord og Vadem i Sogn

Gård, Jente, Gutt, Uthus, Hverdagsklær, Tregjerde, Stige, Tine, Torvtak, Vedstabel

Fotografi ubb-kk-1318-0938

Knud Knudsen

Kjilfossen ved Gudvangen i Sogn

Foss

Fotografi ubb-kk-1318-0229

Knud Knudsen

Parti ved Maristuen i Lærdal

Flagg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1622-08348b

Knud Knudsen

Tortegrøsæter i Sogn

Hest, Turisme, Fjell, Seter, Steingjerde, Budeie

Fotografi ubb-kk-1318-1855

Knud Knudsen

Parti fra Vadheim i Sogn.

Fjell, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-2324

Knud Knudsen

Sivlifossen ved Stalheimsberget i Sogn

Foss, Uthus, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-0242

Knud Knudsen

Nordfjord: nær Hornelen

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-ns-2139

Knud Knudsen

Kilfossen ved Gudvangen i Sogn

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-ns-0569

Knud Knudsen

Sivlefossen i Nærødalen, Sogn

Mann, Foss

Fotografi ubb-kk-1622-08217

Knud Knudsen

Parti fra Nerøfjorden i Sogn

Nærøyfjorden

Gård, Naust, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1816

Knud Knudsen

Parti fra Sognefjorden mellem Urland og Gudvangen

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1791

Knud Knudsen

Parti fra Sognefjorden mellem Lærdal og Gudvangen i Sogn.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1797

Knud Knudsen

Gudvangen i Sogn

By- og småsteder, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-0220

Knud Knudsen

Nigardsbræen, Jostedalen i Sogn

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-1040

Knud Knudsen

Parti af Bøiomsbræen i Fjærland, Sogn

Isbre

Fotografi ubb-kk-2127-1121

Knud Knudsen

Sogndals Kirke i Sogn

Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-0148

Knud Knudsen

Marifjæren i Lyster. Sogn.

Fjell, Bygd, Fjord, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-2127-1096b

Knud Knudsen

Parti fra Sjøstrand i Sogn

Naust, Bygd, Fjord, Robåt, Tønne

Fotografi ubb-kk-1318-1023

Knud Knudsen

Vadheim i Sogn

Vadheim Hotel.

Kaianlegg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Naust, Fjord, Tradisjonelle båttyper, Flaggstang, Robåt, Tønne, Vedstabel

Fotografi ubb-kk-1622-08816

Knud Knudsen

Balholmen i Sogn.

Gård, Bygd, Fjord, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-1108

Knud Knudsen

Vadheim i Sogn

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2349

Knud Knudsen

Borgunds Kirke i Lærdal

Stavkirke

Fotografi ubb-kk-1622-08331

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn- I

Del av panorama- 9164- II

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Fjord

Fotografi ubb-kk-1622-09163

Knud Knudsen

Det indvendige af Urnæs Kirke i Sogn

Stavkirke, Altertavle, Alter, Prekestol

Fotografi ubb-kk-2127-1100

Knud Knudsen

Parti ved Sjøstrand i Sogn

Mann, Naust, Fjord, Robåt, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-1019

Knud Knudsen

Parti af Suphellerbræen i Fjærland, Sogn

Isbre

Fotografi ubb-kk-1622-08276

Knud Knudsen

[Parti fra Marifjæren i Sogn]

Fjell, Bygd, Fjord, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-2127-1096a

Knud Knudsen

Parti af Faabergsstølsbræen, Jostedalen i Sogn

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-1044

Knud Knudsen

Maristuens Hotel i Lærdal

Kvinne, Mann, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Bolighus, Håndkjerre, Karjol, Mannsklær

Fotografi ubb-kk-1622-08347

Knud Knudsen

Parti mellem Hæg og Maristuen i Lærdal

Fjell, Trebro, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-08343

Knud Knudsen

Parti fra Styve, Nerøfjorden i Sogn

Gård, Fjord, Bro, Uthus, Elvemunning/utløp

Fotografi ubb-kk-ns-0548

Knud Knudsen

Udsigt fra Oscarsvarden nedover mod Lysterfjorden

Dal, Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1808

Knud Knudsen

Jostedals Kirke og Præstegaard i Sogn.

Kirke, Dal, Prestegård

Fotografi ubb-kk-1318-1046

Knud Knudsen

Balholmen i Sogn.

Gård, Bygd, Fjord, Hesje, Øy

Fotografi ubb-kk-2127-1107

Knud Knudsen & Co.

Parti af Nærøfjorden i Sogn

Fjell, Fjord, Robåt

Fotografi ubb-kk-1622-08237

Knud Knudsen

Parti mellem Sande og Vadheim i Sogn

Veianlegg, Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-08812

Knud Knudsen

Parti fra Nigardsbræen, Jostedalen i Sogn

Mann, Isbre

Fotografi ubb-kk-ns-1142

Knud Knudsen

Parti fra Sognefjorden mellem Lærdal og Gudvangen i Sogn.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1792

Knud Knudsen

Parti fra Gudvangen, Sogn

Fjell, Fjord, Ku

Fotografi ubb-kk-2127-2147

Knud Knudsen

Parti fra Sognefjorden mellem Lærdal og Gudvangen i Sogn.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1796