Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen

1955-06-02

Oversiktsbilde, Gjenreising og sanering, Kaianlegg, Lekter, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-080747