Knud Knudsen

Parti fra Utviken, Nordfjord

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bygd

Fotografi ubb-kk-1622-09411

Knud Knudsen

Hotel "Britannia" i Utviken, Nordfjord

Hage, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Tregjerde, Steingjerde, Stuepike

Fotografi ubb-kk-2127-1723

Knud Knudsen

Parti af Utviken, Nordfjord

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bygd, Fjord, Kirke, Havnebod, Helletak, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-1724