Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breiviksveien]

1960-07-04

Breiviksveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009491

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breiviken]

1960-07-04

Breiviken

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009490

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breiviksveien]

1960-07-04

Breiviksveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009492

Jørgen Grundtvig-Olsen

Bergen. Fra Breivigsvei 19.

1935-09-15

Gate, Panorama, Bolighus

Fotografi ubb-go-a-1178