Knud Knudsen

Parti af Røldal.

Tufte til venstre i bildet.

Gård, Vei, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Bygd

Fotografi ubb-kk-1318-3241