Knud Knudsen

Parti ved Opheim med Kirke paa Voss

Gård, Bygd, Kirke, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-1831

Knud Knudsen

Parti ved Opheim Kirke paa Voss

Mann, Vei, Kirke, Vann, Tregjerde, Hesje, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-1785

Oscar Hansen

[Oppheim kirke]

Oppheim kirke

Bygninger, Kirke, Gravplass

Fotografi ubb-bs-ok-07515-001

Knud Knudsen

Opheims Kirke og Præstegaard paa Vos

Bygd, Kirke, Vann, Prestegård

Fotografi ubb-kk-1318-1830

Knud Knudsen

Parti ved Opheimsvandet, Vos

Vei, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Løe

Fotografi ubb-kk-ncx-0402

Knud Knudsen

Parti ved Opheim, Vos.

Gård, Bygd, Kirke, Vann, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-0050

Knud Knudsen

Parti fra Opheim, Vos

Hotellet på Oppheim. Ble senere revet og satt opp på Sunnmøre som internat til en folkehøgskule

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bygd, Kirke, Vann, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-2127-1052