Atelier KK

[Landskap med et hus på Storetvedt]

Landskap med et hus på Storetvedt

Mann, Tre, Vei, Fjell, Bolighus

Fotografi ubb-kk-n-291-044

Norvin Reklamefoto

Wilh. Mohrs Flyfoto

1952-09-09

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-m-0915

Norvin Reklamefoto

Wilh. Mohrs flyfoto

1952-09-09

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-m-0913

K. Knudsen & Co.

Fra Storetvet

Snø, Vinter, Gutt, Friluftsliv, Bro, Ski, Skiløper

Fotografi ubb-kk-nax-0307

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Storetveit]

Storetveit

Oversiktsbilde, Gård, Kirke, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-005552

Astrid Monssen

1923. På Storetvedt.

En gruppe kvinner under parasollen foran hovedgården.

Kvinne, Trebygning, Gruppe, Jente, Parasoll, Kjole, Rekkverk, Hovedgård

Fotografi ubb-bs-fol-01799-002-b

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Storetveit]

1961-05-17

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-017666

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Storetveit]

1961-08-23

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-052977

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Storetveit]

1961-05-17

Storetveit

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-017638

Atelier KK

Storetvedt Kirke.

Storetvedt kirke. Kirken ble bygget i 1930, arkitekt Ole Landmark

Postkort, Kirke, Steinmur, Dørportal, Motorsykkel, Steinkjeller, Klokketårn, Eiketre

Fotografi ubb-kk-pk-2282

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Storetveit]

1961-05-17

Storetveit

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-017640

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Storetveit]

Storetveit

Oversiktsbilde, Gård, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-005642

Atelier KK

ubb-kk-n-291-047

Fra Kristianborg mot Storetveit over Kristianborgvannet. Bolighus ca. 1927

Tre, Bolighus, Villa, Vann, Ås

Fotografi ubb-kk-n-291-047

Norvin Reklamefoto

Wilh. Mohrs Flyfoto

1952-09-09

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-m-0916

Knud Knudsen

Udsigt over Nordaasvandet fra Storetvedt ved Bergen

Skog, Vann, Hesje, Hesjestaur

Fotografi ubb-kk-2127-1609

Atelier KK

[Landskap på Storetvedt]

Landskap på Storetvedt med hus - en lemstove, utedo og potetkjeller til høyre ca. 1927

Mann, Tre, Bolighus, Utedo, Steinkjeller

Fotografi ubb-kk-n-291-045

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Slettebakken gård]

1961-05-17

Slettebakken gård

Oversiktsbilde, Gård, Drabantby, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-017667

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Storetveit. Tveitevatnet]

1962-07-27

Storetveit. Tveitevatnet

Oversiktsbilde, Vann, Drabantby, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-085905

Astrid Monssen

1923. På Storetvedt.

Ung kvinne.

Kvinne, Kåpe

Fotografi ubb-bs-fol-01799-002-c

Norvin Reklamefoto

Wilh. Mohrs flyfoto

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-m-0912

K. Knudsen & Co.

Fra Storetved

Landskap, Snø, Vinter, Gutt, Friluftsliv, Ski, Skiløper

Fotografi ubb-kk-nax-0306

K. Knudsen & Co.

Fra Storetvet ved Bergen

Snø, Vinter, Gutt, Friluftsliv, Skiløper

Fotografi ubb-kk-nkx-0210

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Storetveit]

1961-05-17

Storetveit

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-017617

Astrid Monssen

1923. På Storetvedt.

Tre unge kvinner foran hovedgården.

Kvinne, Trebygning, Gruppe, Jente, Kjole, Hovedgård

Fotografi ubb-bs-fol-01799-002-a

Astrid Monssen

Fjøsanger

Robåter på Nordåsvannet. Villa Stupet i bakgrunnen.

Trebygning, Naust, Robåt, Vann, Sommer, Roing

Fotografi ubb-bs-fol-01799-008-b

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-005553

Oversiktsbilde, Gård, Kirke, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-005553

Norvin Reklamefoto

[Storetveit kirke, sett fra sørvest. Byggeår 1930.]

Storetveit kirke, sett fra sørvest. Byggeår 1930.

Kirke, Steinkjeller

Fotografi ubb-lan-456

Atelier KK

[Landskap med bolighus. Mark og trær. Storetvedt ca. 1927]

Landskap med bolighus. Mark og trær. Storetvedt ca. 1927

Tre, Vei, Bolighus

Fotografi ubb-kk-n-291-046

Atelier KK

[Landskap med hus på Storetvedt]

Landskap med hus på Storetvedt

Mann, Tre, Vei, Fjell, Bolighus

Fotografi ubb-kk-n-291-043

Widerøe's Flyveselskap A/S

Storetveit

1955-06-10

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-082300

Widerøe's Flyveselskap A/S

Storetveit

1955-06-10

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-082299

Atelier K. Knudsen

[Landskap sett fra Kronstad mot Årstad]

Kulturlandskap, Vann, Tregjerde, Reperbane

Fotografi ubb-kk-ncn-0406

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Storetveit

1955-06-02

Oversiktsbilde, Kirke, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-080719

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad]

1961-08-23

Årstad

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-139592

K. Knudsen & Co.

Fra Storetvet ved Bergen

Landskap, Tre, Snø, Vinter

Fotografi ubb-kk-nkx-0208

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Storetveit. Tveitevatnet]

1962-07-27

Storetveit. Tveitevatnet

Oversiktsbilde, Vann, Drabantby, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-085904

Knud Knudsen

Udsigt over Nordaasvandet fra Storetvedt ved Bergen.

Kulturlandskap, Vei, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2138

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Storetvedt]

1962-09-12

Storetvedt

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-096182

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Storetveit]

1961-05-17

Storetveit

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-017639

K. Knudsen & Co.

Fra Storetvet ved Bergen

Snø, Vinter, Friluftsliv, Skiløper

Fotografi ubb-kk-nkx-0209

Atelier KK

Storetveit v/Bergen

Postkort

Fotografi ubb-kk-pk-3218

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Storetveit]

1961-05-17

Storetveit

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-017644

Norvin Reklamefoto

Wilh. Mohrs flyfoto

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-m-0914