Atelier KK

[Lars Hilles gate 17]

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Avis, Trykkeri

Fotografi ubb-kk-n-315-133