Atelier KK

[Jernbanepersonalets borettslag]

Jernbanepersonalets borettslag ble ferdigstilt i 1953

Snø, Byggeplass, Boligblokk, Vinter

Fotografi ubb-kk-n-447-127

Atelier KK

[Jernbanepersonalets borettslag]

Jernbanepersonalets borettslag ble ferdigstilt i 1953

Snø, Byggeplass, Boligblokk, Vinter

Fotografi ubb-kk-n-447-128

Atelier KK

[Jernbanepersonalets borettslag]

Jernbanepersonalets borettslag ble ferdigstilt i 1953

Snø, Byggeplass, Boligblokk, Vinter

Fotografi ubb-kk-n-447-130

Atelier KK

[Jernbanepersonalets borettslag]

Jernbanepersonalets borettslag ble ferdigstilt i 1953

Barn, Snø, Byggeplass, Boligblokk, Vinter

Fotografi ubb-kk-n-447-131

Atelier KK

[Jernbanepersonalets borettslag]

Jernbanepersonalets borettslag ble ferdigstilt i 1953

Snø, Byggeplass, Boligblokk, Vinter

Fotografi ubb-kk-n-447-129

Atelier KK

[Jernbanepersonalets borettslag]

Jernbanepersonalets borettslag ble ferdigstilt i 1953

Gate, Snø, Byggeplass, Boligblokk, Vinter

Fotografi ubb-kk-n-447-132