Atelier KK

[Bolighus, Eikebakken på Hellen]

Bolighus, Eikebakken på Hellen

Vindu, Vei, Fjell, Bolighus, Valmtak, Steinmur, Telefonstolpe

Fotografi ubb-kk-n-278-013