Ellisif Wessel

[To personer med kjørerein i fjellterreng]

Snø, Samer, Pulk, Kjørerein

Fotografi ubb-bs-ok-06182-009

Ellisif Wessel

[Samisk ektepar]

Skoltesamer ved båthus ved Kobbfoss i Pasvikdalen. Sydligste ende av Hasseltjern

Landskap, Mann, Kvinne, Naust, Ektepar, Skoltesamer

Fotografi ubb-bs-ok-06182-015

Ellisif Wessel

[Reinvokterleir tilhørende flyttsamer fra Sør-varanger før 1900]

Snø, Hund, Samer, Lavvo

Fotografi ubb-bs-ok-06182-019

Ellisif Wessel

[Sledekjøring]

Doktorskyss med Dr. A.B. Wessel, på fjellet mellom Bugøyfjord og Bugøynes. Til høyre Iver Bigga

Snø, Telefonstolpe, Samer, Pulk, Kjørerein

Fotografi ubb-bs-ok-06182-012

Ellisif Wessel

[Neiden kirke]

Innviet 1902

Gutt, Kirke, Stakittgjerde

Fotografi ubb-bs-ok-10883

Ellisif Wessel

Fjeldvidden om vinteren, lapper med telt

Sameleir på fjellvidden i Sør-Varanger

Snø, Vinter, Fjellvidde, Samer, Lavvo

Fotografi ubb-bs-ok-10878

Ellisif Wessel

[Grensefoss]

Trekking av elvebåt forbi Grensefoss øverst i Pasvikelva

Landskap, Elv

Fotografi ubb-bs-ok-06182-005

Ellisif Wessel

[Fra silfangsten i grense Jakobselv]

Sil brukes mye til agn

Fjord, Robåt, Strand, Fiske, Not

Fotografi ubb-bs-ok-06182-006

Ellisif Wessel

[Tre samer foran gamme]

Samisk kultur, Mann, Kvinne, Samer, Gamme

Fotografi ubb-bs-ok-06182-022

Ellisif Wessel

[Samiske gjenstander, trolig innsamlet av dr. A. B. Wessel]

Samisk kultur, Lue, Veske

Fotografi ubb-bs-ok-06182-025

Ellisif Wessel

[Fra Elvenes, Sør-Varanger]

Skogforvalter Klercks gård. Pasvik-elva i bakgrunnen

Elv, Gård, Vei, Bolighus, Skog

Fotografi ubb-bs-ok-10893

Ellisif Wessel

[Skogfoss]

Skogfoss (Männikafoss), Pasvikelva

Landskap, Elv

Fotografi ubb-bs-ok-06182-004

Ellisif Wessel

[Beitende rein]

Snø, Reinsdyr

Fotografi ubb-bs-ok-06182-020

Ellisif Wessel

[Harefoss, Pasvikelva]

Landskap, Elv

Fotografi ubb-bs-ok-06182-003

Ellisif Wessel

[Kong Oscars Kapell, Grense Jacobselv]

Fjell, Kirke, Kapell

Fotografi ubb-bs-ok-06182-008

Ellisif Wessel

[Gjenstander, trolig innsamlet av DR. A.B Wessel]

Gjenstander, Trekjørel

Fotografi ubb-bs-ok-06182-024

Ellisif Wessel

[Pasvik-elva]

Landskap, Elv

Fotografi ubb-bs-ok-06182-002

Ellisif Wessel

[Vaggetem]

Innsjøen Vaggetem sett fra Jordanfoss, Pasvik i bakgrunnen. Fjellet Galgooaive i Russland

Landskap

Fotografi ubb-bs-ok-06182-001

Ellisif Wessel

[Museumsgjenstander, trolig innsamlet av dr A. B. Wessel]

Stol, Komse, Kniv, Skrin

Fotografi ubb-bs-ok-06182-023

Ellisif Wessel

[Gamme]

En Kvenfamilie utenfor gammen nær Skogfoss (Männikafoss) på Russidk side.

Landskap, Elv, Snø, Vinter, Reinsdyr, Gamme, Familiegruppe, Pulk, Kvener

Fotografi ubb-bs-ok-06182-014

Ellisif Wessel

[Rorbuer i Grense Jakobselv]

Fjell, Naust, Fjord, Jekt, Rorbu

Fotografi ubb-bs-ok-06182-007

Ellisif Wessel

[Samefamilie foran jordgamme]

Samisk kultur, Mann, Kvinne, Barn, Samer, Samedrakt, Gamme

Fotografi ubb-bs-ok-06182-018

Ellisif Wessel

[Fra skoltesamens laksefiskeplasser ved Bøkfjord, Sør-Varanger]

Kvinne, Fjord, Hund, Sau, Gamme, Skoltesamer

Fotografi ubb-bs-ok-06182-010

Borthen (øyelege)

Nessebylapper, Sydvaranger

Tregjerde, Samer

Fotografi ubb-bs-fol-01096-022a