Widerøe's Flyveselskap A/S

[Forvatnet med Teiglands nye folkevognbutikk i forgrunnen.]

1969-10-02

Forvatnet med Teiglands nye folkevognbutikk i forgrunnen.

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203146

Widerøe's Flyveselskap A/S

Nyborg

1962-06-17

Forvatnet med kanalen fra Liavatnet. Kanalen var en del av det store dreneringsprosjektet som tørrla store deler av myrområdene midt i Åsane.

Oversiktsbilde, Kanal, Flyfoto, Myr

Fotografi ubb-w-f-070666

Widerøe's Flyveselskap A/S

Nyborg

1969-10-02

Forvatnet med Teiglands nye folkevognbutikk i forgrunnen.

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203145

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Midtbygda med Forvatnet i forgrunnen, Liavatnet og Langavatnet.]

1969-10-02

Midtbygda med Forvatnet i forgrunnen, Liavatnet og Langavatnet.

Oversiktsbilde, Vann, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203150

Widerøe's Flyveselskap A/S

Nyborg

1969-10-02

Midtbygda med Forvatnet i forgrunnen, Liavatnet og Langavatnet.

Oversiktsbilde, Vann, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203149