Widerøe's Flyveselskap A/S

[Solheim kirkegård]

1963-06-02

Solheim kirkegård

Oversiktsbilde, Gravplass, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-106147

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Michael Krohnsgate. International farvefabrikk A/S.]

1963-06-02

Michael Krohnsgate. International farvefabrikk A/S.

Oversiktsbilde, Flyfoto, Malingfabrikk

Fotografi ubb-w-f-106135

Ukjent

[Lien.]

Lien.

Arkitekt, Byggeplass

Fotografi ubb-so-1114a

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-f-106145

1963-06-02

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-106145

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjøsanger. Solheim kirkegård]

1963-06-02

Fjøsanger. Solheim kirkegård

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-106146