Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen]

Jernbane, Tog, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-dju-bx-0503

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen]

Nesttun-Osbanen

Jernbanestasjon, Tog, Stasjonsmester, Perrong, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-dju-bx-0487

Atelier KK

[Eksplosjonen på Osbanen på Nesttun st. 1919]

Eksplosjonen på Osbanen på Nesttun st. 1919

Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-kk-n-212-017

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Nesttun stasjon 1935. NSB lokomotiv t.v.]

Nesttun-Osbanen. Nesttun stasjon 1935. NSB lokomotiv t.v.

Passasjer, Jernbanestasjon, Tog, Perrong, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-dju-bx-0494

Ukjent

Lilleput-toget, Osbanen ved Hamre stasjon

Passasjer, Jernbanestasjon, Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-bs-ok-04258

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Siste tog 1935.]

Nesttun-Osbanen. Siste tog 1935.

Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-dju-bx-0493

Ukjent

[Anleggsarbeid på Nestunn-Osbanen 1894]

Anleggsarbeid på Nestunn-Osbanen 1894

Snø, Vinter, Tog, Anleggsarbeider, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-bs-ok-06233-002

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Lokomotivene "Os" t.h. og "Ulven" t.v. på vei til Os.]

Nesttun-Osbanen. Lokomotivene "Os" t.h. og "Ulven" t.v. på vei til Os.

Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-dju-bx-0490

Atelier KK

[Eksplosjonen på Osbanen på Nesttun st. 1919]

Eksplosjonen på Osbanen på Nesttun st. 1919

Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-kk-n-212-018

Widerøe's Flyveselskap A/S

Nesttun

1964-08-11

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-143511

Enoch Djupdræt

[3 menn, konduktører]

3 menn, konduktører

Jernbanestasjon, Tog, Perrong, Nesttun-Osbanen, Konduktør

Fotografi ubb-dju-bx-0501

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Siste driftsdag]

Nesttun-Osbanen. Siste driftsdag

Folkemengde, Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-dju-bx-0491

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Avfotografering av fraktgodsliste.]

Nesttun-Osbanen. Avfotografering av fraktgodsliste.

Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-dju-bx-0498

Ukjent

[Vognhall på Os]

Vognhall på Os

Jernbane, Tog, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-bs-ok-06233-004

K. Knudsen & Co.

Fra Nestun

Postkort, Vei, Bolighus, Kirke, Flaggstang, Jernbaneskinner, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-kk-pk-0752b

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Ved Fana stasjon, tog på vei mot Os.]

Nesttun-Osbanen. Ved Fana stasjon, tog på vei mot Os.

Landskap, Jernbane, Tog, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-dju-bx-0488

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Siste driftsdag, Nesttun st.]

Nesttun-Osbanen. Siste driftsdag, Nesttun st.

Jernbanestasjon, Tog, Uniformslue, Nesttun-Osbanen, Konduktør

Fotografi ubb-dju-bx-0492

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Nesttun st. siste driftsdag 1935.]

Nesttun-Osbanen. Nesttun st. siste driftsdag 1935.

Passasjer, Jernbanestasjon, Tog, Perrong, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-dju-bx-0496

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Portretter av ansatte]

Sett av brystportretter av ansatte ved Nesttun-Osbanen

Mann, Fotografi, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen, Konduktør

Fotografi ubb-dju-bx-0497

Olai Schumann Olsen

[Vennegjeng, Osbanen]

Vennegjeng, Osbanen

Mann, Kvinne, Tog, Hverdagsklær, Stabbestein, Jernbaneskinner, Nikkers, Togpassasjerer, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-so-0387

K. Knudsen & Co.

[Nesttun stasjon]

By- og småsteder, Bolighus, Jernbanestasjon, Jernbane, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-kk-nkx-0190

Eduard Wilhelm Moss

[Togulykke]

Osbanen?

Jernbane, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-bs-ok-16033

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Lokomotivet "Bjørnen" siste driftsdag 1935.]

Nesttun-Osbanen. Lokomotivet "Bjørnen" siste driftsdag 1935.

Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-dju-bx-0495

Ukjent

Parti ved Kalandsvandet.

Kalandseid stasjon

Postkort, Snø, Vinter, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Nesttun-Osbanen, Dresin

Fotografi ubb-il-0005-033b

Ukjent

[Os stasjon (reproduksjon)]

Jernbanestasjon, Tog, Damplokomotiv, Perrong, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-dju-bx-0500

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen]

Nesttun-Osbanen

Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-dju-bx-0504

Widerøe's Flyveselskap A/S

Nesttun

1964-08-11

Oversiktsbilde, Jernbane, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-143508

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Avfotografering av fraktgodsliste.]

Nesttun-Osbanen. Avfotografering av fraktgodsliste.

Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-dju-bx-0499

Ukjent

"Ose-toget"

Osbanen ved Ulven. Antagelig loket "Fane" (siden eksplodert)

Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-bs-q-00404

Ukjent

[Gamle Nygårdsbro og den gamle jernbanelinjen]

Gamle Nygårdsbro og den gamle jernbanelinjen

Jernbaneskinner, Jernbanebro

Fotografi ubb-bros-01782

Ukjent

"Osbanen" på Stend st.

Stend stasjon 1894-1935

Jernbanestasjon, Tog, Damplokomotiv, Perrong, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-bs-ok-03562

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Lokomotivet "Os" på dreieskiven Nesttun st.]

Nesttun-Osbanen. Lokomotivet "Os" på dreieskiven Nesttun st.

Jernbane, Tog, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-dju-bx-0489