Norvin Reklamefoto

Regulator A/S

1958-09-25

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Seilskip, Fraktefartøy, Mekanisk verksted, Havnelager, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-r-0092

Norvin Reklamefoto

Regulator A/S

1958-09-25

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Seilskip, Fraktefartøy, Mekanisk verksted, Havnelager, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-r-0094

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1963-06-02

Skuteviken. Sjøflyhavnen

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Havn, Seilskip, Industriområde, Flyfoto, Sjøflyhavn

Fotografi ubb-w-f-106154

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sjøflyhavnen i Sandviken]

1963-06-02

Oversiktsbilde, Seilskip, Industriområde, Flyfoto, Sjøflyhavn, Saltforretning

Fotografi ubb-w-f-106155

Norvin Reklamefoto

Regulator A/S

1958-09-25

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Sjøbod, Fraktefartøy, Mekanisk verksted, Havnelager, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-r-0093