Norvin Reklamefoto

[Interiør fra Vestlandske Salgslag, med personalet]

1970-01-21

Interiør fra Vestlandske Salgslag, med personalet

Kvinne, Mann, Kvinner i arbeid, Kjøtthandel, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Pølser, Skinke

Fotografi ubb-nor-v-0351

Atelier KK

[Strandkaien]

Strandkaien

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hestekjøretøy, Butikk, Personbil, Forretningsgård, Lastebil, Torghandel, Melkespann

Fotografi ubb-bs-fol-01727

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra Vestlandske Salgslag, med personalet]

1970-01-21

Interiør fra Vestlandske Salgslag, med personalet

Kvinne, Mann, Kvinner i arbeid, Kjøtthandel, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Pølser, Skinke

Fotografi ubb-nor-v-0350