Atelier KK

[Bjørgvinjarheimen, pensionat og kafè, Strandgaten 55]

Bjørgvinjarheimen, pensionat og kafè, Strandgaten 55

By- og småsteder, Gate, Butikk, Brostein, Steinhelle, Restaurant/Kafe, Pensjonat, Manufakturhandel

Fotografi ubb-kk-n-315-132