Gustav Brosing

[Kong Oscarsgt.]

Kong Oscarsgt.

Kvinne, Gatelys, Brostein, Renseri, Fargeri, Kontor- maskinforretning

Fotografi ubb-bros-01389