Knud Knudsen

Parti fra Hellesylt, Søndmør

Oversiktsbilde, Bygd, Foss, Kirke

Fotografi ubb-kk-1622-08587

Knud Knudsen

Hellesylt, Søndmør.

Bygd, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-2261

Knud Knudsen

Hellesylt, Søndmør.

Bygd, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-2260

Knud Knudsen

Hellesylt, Søndmør.

Gård, Bygd, Kirke, Uthus, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-0137

Knud Knudsen

Hellesylt

Oversiktsbilde, Gård, Kirke

Fotografi ubb-kk-ns-1999

Knud Knudsen

Hellesylt i Sunelven, Søndmør.

Gård, Fjell, Sjøbod, Naust, Bygd, Fjord, Kirke, Elvemunning/utløp

Fotografi ubb-kk-2127-0283

Knud Knudsen

Hellesylt, Søndmør

Gård, Kirke, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-2258

Knud Knudsen

[Hellesylt, Søndmør.]

Kaianlegg, Naust, Bygd, Foss, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-ndx-0080

Atelier K. Knudsen

Hellesylt, Søndmør

Postkort, Hestekjøretøy, Kirke

Fotografi ubb-kk-pk-0266

Knud Knudsen

Hellesylt, Søndmør.

Gård, Kirke, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-2259

Knud Knudsen

Hellesylt i Sunelven, Søndmør.

Gård, Fjell, Sjøbod, Naust, Bygd, Fjord, Kirke, Elvemunning/utløp

Fotografi ubb-kk-2127-0284

Knud Knudsen

Parti fra Sundelven, Søndmøre

Elv, Gård, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-0388

Atelier KK

Søndmøre, Hellesylt

Oversiktsbilde, Postkort, Bygd, Kirke

Fotografi ubb-kk-pk-2854

Knud Knudsen

Parti fra Sunelven, Søndmøre

Gård, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-ns-0686

Knud Knudsen

Hellesylt, Søndmør

Gård, Kirke, Hesje, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-2257

Knud Knudsen

Hellesylt, Søndmør.

Kaianlegg, Naust, Bygd, Foss, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-2262

Atelier K. Knudsen

Hellesylt, Søndmør

Postkort, Bygd, Kirke

Fotografi ubb-kk-pk-0350

Knud Knudsen

Parti fra Hellesylt, Søndmør.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bygd, Foss, Kirke, Klestørk, Hesje

Fotografi ubb-kk-ncx-0316

Knud Knudsen

Parti nedover Hellesylt, Søndmør

Oversiktsbilde, Foss, Kirke

Fotografi ubb-kk-1622-08588

Knud Knudsen

Parti fra Hellesylt, Søndmør.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bygd, Foss, Kirke, Klestørk, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-0311

Knud Knudsen

Parti fra Sundelven, Søndmøre

Foss, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-0390

Knud Knudsen

Hellesylt

Oversiktsbilde, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-ns-2000