Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Nordlandsjakt ved land ved Skiparviksvågen

Fjell, Sjøbod, Naust, Fjord, Nordlandsjekt

Fotografi ubb-kk-1318-0814

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Henrik og Kari Kjerafjorden på potetopptak. Sønnen Lars sitter i båten.

Hverdagsklær, Færing, Sydvest, Kipe, Poteter

Fotografi ubb-kk-1318-0815