Atelier KK

[Torgallmenningen 3]

Torgallmenningen 3

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Forretningsgård, Restaurant/Kafe, Allmenning, Søyler, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-kk-n-315-148

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 3 og 5]

Eksteriør, Torgallmenningen 3 og 5

Vindu, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Forretningsgård, Allmenning, Søyler

Fotografi ubb-kk-n-302a-062

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 3 og 5]

Eksteriør, Torgallmenningen 3 og 5

Vindu, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Forretningsgård, Allmenning, Søyler

Fotografi ubb-kk-n-302a-063

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 3 og 5]

Eksteriør, Torgallmenningen 3 og 5

Vindu, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Forretningsgård, Allmenning, Søyler

Fotografi ubb-kk-n-302a-064

Olai Schumann Olsen

ubb-so-0660

Snørydding på Torgallmenningen. Bilen t.h. er en Ford Taunus 17M 1958-modell, bilen t.v. er en Mercedes-Benz, tidligst 1954-modell

By- og småsteder, Arbeider, Personbil, Allmenning, Arbeidsklær, Snømåking, Ford, Mercedes-Benz

Fotografi ubb-so-0660