Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Byggeplass, Steinmur

Fotografi ubb-bs-ok-19295

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Byggeplass, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-19297

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Arbeider, Byggeplass, Steinmur

Fotografi ubb-bs-ok-19312

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Byggeplass

Fotografi ubb-bs-ok-19320

Atelier KK

[Neevengården 1931]

1931-03-10

Lege, Mann, Mentalsykehus, Sykehus, Bokhylle, Kontor, Legefrakk

Fotografi ubb-kk-n-348-027

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Arbeider, Byggeplass, Stein, Slegge

Fotografi ubb-bs-ok-19302

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mann, Mentalsykehus, Byggeplass, Steinmur

Fotografi ubb-bs-ok-19298

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Tønne, Byggeplass

Fotografi ubb-bs-ok-19310

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Trematerialer, Byggeplass

Fotografi ubb-bs-ok-19307

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Arbeider, Byggeplass, Vinter, Trillebår

Fotografi ubb-bs-ok-19321

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Byggeplass

Fotografi ubb-bs-ok-19306

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Byggeplass

Fotografi ubb-bs-ok-19288

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården. Overlegeboligen]

Mentalsykehus, Bolighus, Byggeplass, Steinmur, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-19290

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Byggeplass, Steinmur, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-19291

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Marken ved Neevengården

Landskap, Innmark, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-bs-ok-19314

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Byggeplass, Steinmur

Fotografi ubb-bs-ok-19292

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Arbeider, Byggeplass, Steinmur, Stein, Slegge

Fotografi ubb-bs-ok-19303

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Byggeplass, Vinter

Fotografi ubb-bs-ok-19309

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Arbeider, Byggeplass, Steinmur

Fotografi ubb-bs-ok-19319

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Trematerialer, Byggeplass, Steinmur

Fotografi ubb-bs-ok-19289

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Byggeplass, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-19293

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Byggeplass, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-19296

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Hest, Mentalsykehus, Arbeider, Byggeplass, Hestekjerre, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-bs-ok-19317

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Arbeider, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-19308

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Arbeider, Byggeplass

Fotografi ubb-bs-ok-19315

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Arbeider, Trematerialer, Byggeplass

Fotografi ubb-bs-ok-19318

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Byggeplass

Fotografi ubb-bs-ok-19304

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Neevengården var ferdig bygget 1. april 1891

Oversiktsbilde, Mentalsykehus

Fotografi ubb-bs-ok-19299

Atelier KK

[Neevengården sykehus]

1928-02-02

Oversiktsbilde, Mentalsykehus, Sykehus

Fotografi ubb-kk-n-348-008

Atelier KK

[Neevengården 1931]

1931-03-10

Lege, Mann, Mentalsykehus, Sykehus, Bokhylle, Kontor, Legefrakk

Fotografi ubb-kk-n-348-029

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Hest, Mentalsykehus, Arbeider, Byggeplass, Hestekjerre, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-bs-ok-19305

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Hest, Mentalsykehus, Arbeider, Byggeplass, Hestekjerre, Spade, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-bs-ok-19311

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Arbeider, Byggeplass, Steinmur

Fotografi ubb-bs-ok-19316

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Byggeplass, Anleggsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-19287

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Byggeplass, Steinmur

Fotografi ubb-bs-ok-19294

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Marken ved Neevengården

Landskap, Innmark, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-bs-ok-19313

Atelier KK

[Neevengården sykehus]

Oversiktsbilde, Mentalsykehus, Sykehus, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-348-005

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Byggeplass

Fotografi ubb-bs-ok-19300