Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1930.

1930-12-19

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han referer til en kvittering for et utlegg for et fotografi som må betales tilbake.

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-14

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig.1952.

Håndskrevet brev fra Society og Antiquaries of Scotland til Sigurd Grieg om fragmenter fra vikingfunn i Skottland. Brevet har blitt videresendt til Haakons Shetelig som tillegg til et manskript Grieg har sendt ham. Griegs tekst ...

Arkeologi, Brev, Vikingtiden, Manuskripter

Brev ubb-ms-1201-248-40

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1930.

1930-10-01

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han lurer på om hans registrering av noe skotsk materiale kommer med i Forskningsfondets store publikasjon eller ikke.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-248-12

H.C. White Co.

2771 The great Forth Bridge, one and a half miles long, spanning the Firth of Forth, Scotland

Mann, Bro, Stereoskopfotografi, Folkedrakt

Fotografi ubb-bs-ok-20198

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1940.

1940-03-05

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig angående eksemplarer av verket Viking Antiquities II Scotland.

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Vikingtiden, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-21

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1928.

1928-06-09

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon SHetelig angående planleggingen av et manuskript som skal sendes inn til Oldsakssamlingens jubileumspublikasjon.

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Vikingtiden, Universitetet i Oslo, Manuskripter

Brev ubb-ms-1201-248-10