Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1921.

1921-03-14

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig hvor han blant annet takker for hvordan en publikasjon av Sheteligs arbeid har gjort stoffet mer tilgjengelig for andre.

Arkeologi, Brev, Vikingtiden, Osebergfunnet

Brev ubb-ms-1201-490-a-14

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 30

Omfatter zoologiske og geologiske optegnelser. Alt paa løse blader.

Naturhistorie, Geologi, 1800-tallet, Zoologi, Norge

Manuskript ubb-ms-0200-a-30

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1939.

1939-04-17

Maskinskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev, Fotografier, Museer

Brev ubb-ms-1201-490-c-07

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1921.

1921-05-10

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig hvor han blant annet beklager sent svar, Begrunnelsen er at hans kone, Gerda Holtermann har vært innlagt på sykehus i en periode.

Arkeologi, Brev, Vikingtiden, Osebergfunnet

Brev ubb-ms-1201-490-a-15