1417, 4. juni. Stavanger

1417-06-07

Biskop Håkon i Stavanger gjør kjent for almuen i Eidfjord i Hardanger, at han har betrodd Arnvid Arnvidssøn å innkassere de biskoplige inntekter i sognet og innkassere utbytte av innbetalte bøter m.v

Diplom ubb-diplom-0087

1397, 19. november. Vik (indre?) (Jondal, Hordaland)

1398-11-19

Magnus Assurson kunngjør at Rallaug Osmundson solgte til Steinar Niculasson en gardpart i Torljotsvik (Vik indre?) i Jondal, Hardanger.

Salg, kunngjør

Diplom ubb-diplom-0058

1415, 10. oktober. Måge (Ullensvang, Hordaland)

1415-10-10

To menn gjør kjent at Viking Ormsøn og Aslak Sigurdssøn ble forlikt om arven etter Orm Isakssøn i Hardanger.

forlikt om arven

Diplom ubb-diplom-0084

1369, 15. april. Uten sted)

1369-04-15

Viking Ivarssøn selger til Sigvat Sumarlidssøn 3 månedsmatsbol i gården Øvre Bergven i Ullensvangs sogn i Hardanger.

salg

Diplom ubb-diplom-0048

1394, 5. juli. Strandebarm (Hordaland) og Berge (Håbrekke)

Salg, kunngjør

Diplom ubb-diplom-0056