Widerøe's Flyveselskap A/S

[NHH]

1970-08-24

NHH

Oversiktsbilde, Flyfoto, Handelshøyskole

Fotografi ubb-w-f-204911

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øyjorden]

1960-07-04

Øyjorden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009466

Olai Schumann Olsen

[Fra Øyjorden]

Fra Øyjorden

Oversiktsbilde, Fjord

Fotografi ubb-so-0028

Ralph L. Wilson

Fra Øijorden mot byfjorden, 1925

Oversiktsbilde, Fjord

Fotografi ubb-wil-b-085

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øyjorden]

1969-10-02

Øyjorden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203084

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sandviken]

1964-08-11

Sandviken

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-143534

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øyjorden]

1960-07-04

Øyjorden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009498

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øyjorden]

1960-07-04

Øyjorden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009468

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øyjorden]

1960-07-04

Øyjorden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009465

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

[Øyjorden]

1950-07-04

Øyjorden

Oversiktsbilde, Bolighus, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-022710

Atelier KK

[Boligområde Øyjorde/Solbakken]

Boligområde Øyjorde/Solbakken

Fjell, Bolighus, Balkong, Ark, Karnapp, Boligfelt

Fotografi ubb-kk-n-255-043b

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øyjorden. Øyjordsveien]

1960-07-04

Øyjorden. Øyjordsveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009499

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-005156

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-005156

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-006299

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-006299

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Åsaneveien. Øyjorden]

1964-08-11

Åsaneveien. Øyjorden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-143529

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øyjorden]

Øyjorden

Oversiktsbilde, Bolighus, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-005033

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øyjorden]

1960-07-04

Øyjorden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009467

Widerøe's Flyveselskap A/S

[NHH]

1964-08-11

NHH

Oversiktsbilde, Flyfoto, Spinneri, Handelshøyskole

Fotografi ubb-w-f-143535

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-005128

Oversiktsbilde, Bolighus, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-005128

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øyjorden]

1960-07-04

Øyjorden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009500

Olai Schumann Olsen

[Fra Øyjorden]

Fra Øyjorden

Oversiktsbilde, Fjord

Fotografi ubb-so-0036

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øyjorden]

1960-07-04

Øyjorden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009469

Atelier KK

[Boligområde Øyjorde/Solbakken]

Boligområde Øyjorde/Solbakken

Fjell, Bolighus, Balkong, Ark, Karnapp, Boligfelt

Fotografi ubb-kk-n-255-043b

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Søndre Øyjorden]

1960-07-04

Søndre Øyjorden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009496

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øyjorden]

1960-07-04

Øyjorden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009497

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øyjorden. Øyjordsveien]

1960-07-04

Øyjorden. Øyjordsveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009501

Ralph L. Wilson

Hellen befæstninger

Hellen befæstninger fra geometrisk polygonpunkt øvre Øijorden 5-24

Festning

Fotografi ubb-wil-a-196