Atelier KK

[Parti fra Engen ca. 1921]

Parti fra Engen ca. 1921

Gate, Vindu, Bolighus, Gatelys, Valmtak, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Begravelsesbyrå, Begravelsesbureauer

Fotografi ubb-kk-n-219-012

Atelier KK

[Parti fra Engen ca. 1921]

Parti fra Engen ca. 1921

Inngangsparti, Vindu, Bolighus, Skomaker, Vaskeri, Bilforretning, Automobilforretninger og rekvisita, Skomakere - skotøiforretninger, Vaskerier

Fotografi ubb-kk-n-219-013