Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumeveien]

1964-09-21

Straumeveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146683

Olaf Andreas Svanøe

Fra den nye Vei ved Fjösanger.

Postkort, Vei

Postkort ubb-bs-pkb-00460

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Langs Straumeveien, fra Kråkenes til Bønes]

1961-08-25

Langs Straumeveien, fra Kråkenes til Bønes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-054805

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Langs Straumeveien, fra Kråkenes til Bønes]

1961-08-25

Langs Straumeveien, fra Kråkenes til Bønes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-054806

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumeveien]

1964-09-21

Straumeveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146678

Widerøe's Flyveselskap A/S

Straumshaugen

1966-07-07

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-168286

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Hattemaker Mathias Larsen]

Merket Strømmeveien

Mann, Spasertur, Spaserstav/stokk, Flosshatt

Fotografi ubb-lbl-08003

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumeveien]

1964-09-21

Straumeveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146680

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumeveien]

1964-09-21

Straumeveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146669

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumeveien]

1964-09-21

Straumeveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146675

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumeveien]

1964-09-21

Straumeveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146682a

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumevegen]

1964-09-21

Straumevegen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146671

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumeveien]

1964-09-21

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146684

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Fana, Strömmeveien]

Familieportretter

Fotografi ubb-lbl-08446

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumevegen]

1964-09-21

Straumevegen

Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146670

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kråkenes]

1965-05-29

Kråkenes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-148824

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Familien Bekker Larsen ved Nordåsvannet]

Kvinne, Familie og slekt, Gruppe, Spaserdrakt, Stabbestein, Spasertur

Fotografi ubb-bros-00943

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumevegen]

1964-09-21

Straumevegen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146672

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumshaugen]

1966-07-07

Straumshaugen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-168285

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumeveien]

1964-09-21

Straumeveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146668

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumeveien]

1964-09-21

Straumeveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146679

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bønes. Straumeveien]

1966-07-07

Bønes. Straumeveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-168284

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Langs Straumeveien, fra Kråkenes til Bønes]

1961-08-25

Langs Straumeveien, fra Kråkenes til Bønes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-054807

[Straumeveien]

1964-09-21

Straumeveien

Gård, Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146666

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumeveien]

1964-09-21

Straumeveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146677

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fagernesvik]

1964-09-21

Fagernesvik

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146674

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumeveien?]

1965-05-29

Straumeveien?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-148829

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumeveien]

1964-09-21

Straumeveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146667

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumeveien]

1964-09-21

Straumeveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146676

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Langs Straumeveien, fra Kråkenes til Bønes]

1961-08-25

Langs Straumeveien, fra Kråkenes til Bønes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-054804

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumeveien.]

1964-09-21

Straumeveien.

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146673

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Straumeveien]

1964-09-21

Straumeveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146681