Ukjent

[Øvre Blekevei 24 (Utsalg af Kul-Koks-ved-olie)]

Øvre Blekevei 24 (Utsalg af Kul-Koks-ved-olie)

Gate, Gatelys, Vedhandel, Kokshandel, Oljehandel, Kullhandel

Fotografi ubb-bros-00662