Widerøe's Flyveselskap A/S

Arnavågen

1955-06-02

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-080675

Olai Schumann Olsen

[Arnavågen, Arna]

Arnavågen, Arna

Bygd, Fjord, Uthus

Fotografi ubb-so-1373