Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1958-09-06

Gasstankene i Jekteviken

Oversiktsbilde, Skole, Murhus, Gasstank, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119838

Gustav Brosing

Welhavensgate - Dokkebakken

By- og småsteder, Gate, Boligblokk, Brostein, Personbil

Fotografi ubb-bros-02664

Gustav Brosing

Dokkenbakken 9, Fløttmannshuset

1958-01-21

Bolighus, Snø, Gutt

Fotografi ubb-bros-00302c

Gustav Brosing

[Dokkebakken, Fayes hus]

Dokkebakken, Fayes hus

Bolighus

Fotografi ubb-bros-00836

Gustav Brosing

Dokkebakken 9. Fløttmannshuset t.v.

1957-09-10

Huset lengst til venstre er bare 2 m bredt. Dette er trolig oppført i 1870. Dette huset har tilhørt flere generasjoner av fløttmenn.

Bolighus

Fotografi ubb-bros-00302b

Gustav Brosing

Dokkebakken, Fayes hus

Bolighus

Fotografi ubb-bros-00823

Gustav Brosing

[Dokkebakken v/ Gassverket (verket revet i 1969)]

Dokkebakken v/ Gassverket (verket revet i 1969)

Gate, Bolighus, Gatelys, Brostein, Gasstank

Fotografi ubb-bros-04145

Gustav Brosing

Dokkebakken

August Fayes hus. Trolig revet i 1965

Bolighus, Boligblokk, Sveitserstil

Fotografi ubb-bros-00327