Knud Knudsen

Laxevaag ved Bergen

Fjord, Gård, By- og småsteder, Kirke, Dampskip, Seilskip

Fotografi ubb-kk-2127-1773

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Gård, Hage, Bolighus

Fotografi ubb-so-0885

Gustav Brosing

[Damsgård hovedgård]

Lyststed, Rokokkostil, Hovedgård

Fotografi ubb-bros-00788

Olai Schumann Olsen

[To gutter på plenen utenfor Damsgård hovedgård]

To gutter på plenen utenfor Damsgård hovedgård

Gård, Gutt, Hverdagsklær, Hesje

Fotografi ubb-so-0157

Gustav Brosing

ubb-bros-00784a

Damsgård Hovedgård, Alléen 29. Rokokkobygning som er fredet. Etter flere restaureringsarbeider ble den i 1993 åpnet som museum. Tilhører nå Vestlandske Kunstindustrimuseum.

Barn, Lyststed, Rokokkostil

Fotografi ubb-bros-00784a

Atelier KK

[Damsgård Hovedgård. Fasaden ca. 1921]

Damsgård Hovedgård. Fasaden ca. 1921

Vindu, Tårn, Hage, Steintrapp, Ark, Portal, Lyststed

Fotografi ubb-kk-n-233-018

Atelier KK

[Damsgård Hovedgård. Fasaden ca. 1921]

Damsgård Hovedgård. Fasaden ca. 1921

Vindu, Tårn, Hage, Ark, Portal, Lyststed

Fotografi ubb-kk-n-233-019

Olai Schumann Olsen

Damsgaard (indgang fra tunet)

Damsgård Hovedgård, vinterbilde

Snø, Gård, Bolighus, Tun

Fotografi ubb-so-0153

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Hovedgård

Fotografi ubb-so-1496

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Gård, Hage, Bolighus, Hekk

Fotografi ubb-so-0886

K. Knudsen & Co.

Laxevaag.

Kirkebukten

Postkort, By- og småsteder, Kirke, Lyststed, Bukt

Fotografi ubb-kk-pk-0769

Atelier KK

Bergen: Damsgård.

Postkort, Fjord, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-2391

Olai Schumann Olsen

Damsgaard (fra syd)

Damsgård hovedgård

Gård, Port, Uthus, Klestørk, Tun, Steingjerde

Fotografi ubb-so-0154

Olai Schumann Olsen

Damsgaard ( del av hovedfasaden)

Damsgård hovedgård

Gård, Hage, Bolighus, Byggutsmykning

Fotografi ubb-so-0155

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård.Vinterbilde]

Damsgård hovedgård.Vinterbilde

Snø, Gård, Port, Steingjerde

Fotografi ubb-so-0158

Olai Schumann Olsen

[Damsgård Hovedgård]

Snø, Vinter, Mur, Hovedgård

Fotografi ubb-so-1495

Atelier KK

[Damsgård Hovedgård. Fasaden ca. 1921]

Damsgård Hovedgård. Fasaden ca. 1921

Vindu, Steintrapp, Ark, Portal, Lyststed

Fotografi ubb-kk-n-233-020

Olai Schumann Olsen

[Inngangsporten til Damsgård hovedgård.]

Inngangsporten til Damsgård hovedgård.

Snø, Gård, Port, Tregjerde

Fotografi ubb-so-0887

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Snø, Vinter, Hovedgård

Fotografi ubb-so-1492

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Damsgård]

1962-07-18

Damsgård

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-080360

Gustav Brosing

[Damgsård Hovedgård]

Damgsård Hovedgård

Lyststed, Rokokkostil, Hovedgård

Fotografi ubb-bros-00787

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Barn i lek, Gård, Hesje

Fotografi ubb-so-0156

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Gård, Hund, Port, Tregjerde

Fotografi ubb-so-1081

K. Knudsen & Co.

Parti fra Damsgaard

Postkort, Hovedgård

Fotografi ubb-kk-pk-0751

Petter Solheim

Fra Laxevaag

Postkort, Brygge, Robåt, Kirke, Trehusbebyggelse by, Bukt

Postkort ubb-bs-pkb-00185

Ralph L. Wilson

Jansons sted Damsgaard

Lyststed, Rokokkostil

Fotografi ubb-wil-a-128

Atelier KK

[Laksevåg kirke med omgivelser ca. 1924]

Laksevåg kirke med omgivelser ca. 1924

Kirke, Bolighus, Gutt, Portal, Lyststed

Fotografi ubb-kk-n-267-037

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Hovedgård

Fotografi ubb-so-1494

Paul Eduard Ritter

Norge - Bergen

Hefte med Paul Eduard Ritter sine Bergensmotiver

By- og småsteder

Album ubb-bs-ok-00919

Gustav Brosing

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Lyststed, Rokokkostil, Hovedgård

Fotografi ubb-bros-00785

K. Knudsen & Co.

Laxevaag pr. Bergen.

Postkort, Kirke, Oversiktsbilde, Bukt

Fotografi ubb-kk-pk-0778

Ukjent

Damsgaard

Postkort. No. 937. Eneberettiget A. J. K.. Ukjent år.

Postkort, Hovedgård

Fotografi ubb-bs-fol-01593-024-c

Olai Schumann Olsen

Damsgaard (fra sydøst)

Gård, Port, Tregjerde

Fotografi ubb-so-0186

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Tårn, Ark, Lyststed

Fotografi ubb-so-1520

Knoop

[Damsgård hovedgård]

Kvinne, Bro, Port, Tregjerde

Fotografi ubb-knoop-074

Gustav Brosing

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Lyststed, Rokokkostil, Hovedgård

Fotografi ubb-bros-00786

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Hovedgård

Fotografi ubb-so-1493

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård. Vinterbilde]

Damsgård hovedgård. Vinterbilde

Snø, Gård, Port, Hekk

Fotografi ubb-so-0732

Ukjent

[Damsgård]

Bakhusene på utsiden av Damsgård hovedgård

Bygninger, Port, Vei, Mur

Fotografi ubb-bros-01597