Samlinger knyttet til Bergenhus

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0539
  • ubb-ms-0555
  • ubb-ms-0710
  • ubb-ms-0749
  • ubb-ms-1884

Noticer ang. Bergens Stift og Søndre Bergenhus Amt.

Indeholder fortegnelse overskibrederne og lensmændenes navn og indkomst i S.B.A. – Thingholdspenge. –Provstierne. Rescriptet vedk. Bergen, m. m. 4°. 14 beskrevne blader. H.

1800-tallet, Historie

Manuskript ubb-ms-0181-5

Fortegnelse over Nordre Bergenhus amts arkiv i 1822

1822-06-25

Oversikten går tilbake til midten av 1600-tallet. Signert av Stephan Lude.

1800-tallet, Arkiver

Protokoll ubb-ms-0178-c-02

Vilhelm Frimann Christie Bøgh

Inventariums Register over Bergenhus Slot optat 6/5 1615 i anl. Af Fru Kierstine Juell til Ullerupgaard, sal. Niels Winds Enke, skulde overlevere Bergenhuus Slott til Knud Urne. Avskrift av W. Bøgh 1846.

Inventarliste over Bergenhus slott fra 1617. Fol. 6 beskrevne blader. L

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Bergenhus slott, Inventarliste

Brev ubb-ms-0262-e

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1673-11-05

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-22-012