Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1929.

1929-10-24

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig om om hvorvidt det er et tårn i Stavanger domkirke.

Arkeologi, Brev, Kirke, Kirker

Brev ubb-ms-1201-490-b-04

Ralph L. Wilson

Partiet om Bredevand, Domkirken, Stavanger

Domkirke, Benk

Fotografi ubb-wil-q-019

Knud Knudsen

Parti af Stavanger Domkirke.

Domkirke, Park

Fotografi ubb-kk-2127-0876

[Domkirken]

Domkirken

Tre, Mur, Domkirke, Benk

Fotografi ubb-bs-ok-03570-003

Stavanger domkirke

Tegningene og tekstene fra 1853/1855 "Norge fremstillet i Tegninger" 2. opplag, utgitt av Nils Christian Tønsberg.

Litografi, Domkirke

Fotografi ubb-bs-fol-00216-026

Knud Knudsen

Stavanger Domkirke.

Kirke, Domkirke

Fotografi ubb-kk-1318-3454a

Knud Knudsen

Parti af Stavanger Domkirke.

Domkirke

Fotografi ubb-kk-2127-0877

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1932.

1932-01-05

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev, Kirke, Kirker

Brev ubb-ms-1201-490-b-15

Ralph L. Wilson

Partiet om Bredevand, Domkirken, Stavanger.

By- og småsteder, Domkirke

Fotografi ubb-wil-q-022

Knud Knudsen

Stavanger Domkirke

Kirke, Domkirke

Fotografi ubb-kk-1318-3454b

Ralph L. Wilson

Partiet om Bredevand, Domkirken, Stavanger.

Domkirke

Fotografi ubb-wil-q-025

Knud Knudsen

Parti af Stavanger Domkirke

Domkirke

Fotografi ubb-kk-1318-0185

Catharine Hermine Kølle

'Stavanger'

Kopi av maleri fra 1793 av F.O. Scheel (1748-1803) amtmann i Stavanger; det eldste kjente Stavanger-prospekt. Malt ca. 1805. Signatur: Tegnet af C.H. Kølle.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000474

Knud Knudsen

Stavanger Domkirke.

Kirke, Domkirke

Fotografi ubb-kk-1318-3454a

Knud Knudsen

Stavanger Domkirke

Gate, Brostein, Domkirke

Fotografi ubb-kk-2127-0878

Knud Knudsen

Stavanger Domkirke.

Kirke, Domkirke

Fotografi ubb-kk-1318-3455

Knud Knudsen

Parti af Stavanger. (Udsigt fra Valbergtaarnet mod Domkirken)

Oversiktsbilde, Bolighus, Kirke, Domkirke

Fotografi ubb-kk-ns-0474

Atelier KK

Stavanger Domkirke

By- og småsteder, Domkirke, Benk, Park

Fotografi ubb-kk-pk-3320

Knud Knudsen

Parti ad Stavanger- II

Del av panorama - 3450- I.

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-1318-3451

Knud Knudsen

Stavanger Domkirke

By- og småsteder, Kirke

Fotografi ubb-kk-1622-08403

Knud Knudsen

Parti af Stavanger

Fengsel, Trehusbebyggelse by, Domkirke

Fotografi ubb-kk-1318-0188

[Domkirken]

Domkirken

Trapp, Domkirke, Gravstein

Fotografi ubb-bs-ok-03570-002

Ralph L. Wilson

Partiet om Bredevand, Domkirken, Stavanger.

Domkirke

Fotografi ubb-wil-q-023

Knud Knudsen

Stavanger Domkirke

Nordsiden

Brostein, Gasslykt, Domkirke

Fotografi ubb-kk-1318-0186

Knud Knudsen

Stavanger Domkirke

Kirke, Domkirke

Fotografi ubb-kk-1318-3454b

Knud Knudsen

Parti av Stavanger.

By- og småsteder, Kirke, Fengsel

Fotografi ubb-kk-2127-0872

Ralph L. Wilson

Partiet om Bredevand, Domkirken, Stavanger.

By- og småsteder, Butikk, Domkirke, Regn, Park

Fotografi ubb-wil-q-024

Knud Knudsen

Stavanger Domkirke

By- og småsteder, Domkirke

Fotografi ubb-kk-2127-0874

[Domkirken]

Domkirken

Dør, Mur, Domkirke

Fotografi ubb-bs-ok-03570-001

Knud Knudsen

Parti af Stavanger Domkirke.

Domkirke

Fotografi ubb-kk-2127-0875

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Oplegnelser, efterladte Papirer

Plantegning over Stavanger domkirke.

Arkitektur, Tegninger, Kirke, Kirker

Manuskript ubb-ms-0187-a-42-a

Knud Knudsen

Stavanger Domkirke

By- og småsteder, Domkirke

Fotografi ubb-kk-2127-0873