Catharine Hermine Kølle

'Skaanevigen*

Trolig malt 1836.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000472