Atelier KK

[Matre Hotel, Masfjorden ca. 1924. Seks personer på verandaen]

Matre Hotel, Masfjorden ca. 1924. Seks personer på verandaen

Vindu, Kvinne, Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Veranda, Mann, Flagg, Hoteller

Fotografi ubb-kk-n-270-008