Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra August Konow til arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-08-25

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-12

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-11

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-10-26

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-08

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1842-02-22

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-10

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-10-14

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-09