Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord, Loddefjord kirke (1926, arkitekt Ole Landmark)]

1964-09-21

Loddefjord, Loddefjord kirke (1926, arkitekt Ole Landmark)

Oversiktsbilde, Kirke, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146800

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord kirke (1926, arkitekt Ole Landmark)]

1964-09-21

Loddefjord kirke (1926, arkitekt Ole Landmark)

Oversiktsbilde, Kirke, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146801

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1964-09-21

Loddefjord

Oversiktsbilde, Kirke, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146802

K. Nyblin

Loddefjord Kirke

Arkitekttegning av arkitekt Ole Landmark

Kirke, Arkitekttegning

Fotografi ubb-bs-ok-18444

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1965-05-29

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149104

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1961-08-17

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051325

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord kirke]

1966-07-07

Loddefjord kirke

Oversiktsbilde, Kirke, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-168305