Abels Kunstforlag

Vestbanen

Kaianlegg, Jernbanestasjon, Havn, Fotospøkelse

Fotografi ubb-bs-ok-00881-009

Knud Knudsen

Kristiania: Udsigt fra Akerhus mod Vestbanen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Fjord, Jernbanestasjon

Fotografi ubb-kk-ns-2014