1636, 28. oktober Bergenhus samtykke

1636-10-28

Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og lensherre på Bergenhus, har tillagt og samtykket, at Otto Rafn, sogneprest i Jostedal, skal ha 4 1/2 tønne korn fra Vik, Luster, Lærdal og Leikanger prestegjelds kirketiende i ...

Sogneprest, Privilegium, Tiende, Korn, Rikskansler ; (Norge), Lensherre ; (Bergenhus), Samtykke

Diplom ubb-1636-10-28

1636, 16. mars Bergen kunngjøring ; (klage)

1636-03-16

Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og høvedsmann på Bergenhus, og Ludvig Hanssøn Munthe, superintendent i Bergen, kunngjør at på grunn av sognepresten til Jostedal sogn, Herr Otto Ravns, og menighetens klage over kallets usle ...

Kunngjøring, Sogneprest, Høvedsmann ; (Bergenhus), Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Rikskansler ; (Norge), Prestekall, Inntekt, Sogn, Anneks, Superintendent ; (Bergen)

Diplom ubb-1636-03-16