Koralbok fra 15-tallet 1


Graduale paa papir fra protestantisk tid (1500-tallet)

Musikk, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Sang, kirkelig, Sang, Dikt, Musik vedk., Koralbok fra 15-tallet, Missale, fra 15-tallet, Choralbok, fra 15-tallet