Sel 4


Ukjent

[Sel i dammen ved biologisk stasjon, Marineholmen]

Biologi, Forskning, Forskningsstasjon, Sel

Marcus Selmer

[Utstilling med arktiske dyr og fugler]

Utstilling, Fugler, Sel, Isbjørn

Johansen, Einar Alf Hjorth

[Seilskute og sel i isen]

Skip, Is, Hvalfangst, Sel

Eduard Wilhelm Moss

[Sel i dammen ved biologisk stasjon, Marineholmen]

Mann, Hatt, Bro, Sel