Høylass 15


[Lille Lungegårdsvann og Kaigaten]

Hest, Hestekjerre, Gatelys, Robåt, Fritidsbåt, Håndkjerre, Høylass

Hest, Bonde, Skyggelue, Hesje, Høylass, Høykjerre, Høykjøring

Oscar Hansen

Høet tages ind . 7/1900

Hest, Tjenestepike, Høylass, Høykjerre, Høykjøring, Høyonn, Landsted, Gårdsgutt

Sophus Tromholt

Høstake

Høylass, UNESCO

Clement Oswald Skilbeck

[Høylass på Tvedt, Kvinnherad]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Hest, Hesje, Høylass, Høykjerre, Høykjøring, Fjording, Åkerbruk

Truls Wiel Wilson

[Anders og Unni Halhjem m/barn, ca. 1905-10. Halhjem - OS]

Hest, Jente, Bonde, Hverdagsklær, Barn i arbeid, Hesje, Barn og foreldre, Høylass, Høykjerre, Fjording, Høyonn, Høybør

Enoch Djupdræt

[Høykjøring på låven]

Gård, Løe, Høylass, Høykjøring

Enoch Djupdræt

[Høykjøring]

Hest, Høylass, Høykjøring

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Fjell, Fjord, Robåt, Færing, Høylass, Hardangerskaut, Husdyrhold

Knud Knudsen

[Thor, Iowa]

Hest, Hestekjøretøy, Bonde, Høylass, Høyonn

Knud Knudsen

[Thor, Iowa]

Gård, Hest, Løe, Høylass

Atelier K. Knudsen

Fra Nordfjord

Mann, Postkort, Hest, Gutt, Høylass, Høykjerre, Høykjøring

Atelier K. Knudsen

Parti fra Kjendal, Loen i Nordfjord

Mann, Postkort, Hest, Gutt, Høylass, Høykjøring, Høyonn

Olai Schumann Olsen

Gård, Hest, Bonde, Uthus, Løe, Høylass, Høykjerre, Høykjøring

Olai Schumann Olsen

Bonde, Hesje, Høylass, Høykjerre, Høykjøring