Retsprotokoller 1

Samlinger knyttet til Retsprotokoller

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0012
  • ubb-ms-0013
  • ubb-ms-0014
  • ubb-ms-0015
  • ubb-ms-0030
  • ubb-ms-0250
  • ubb-ms-0251
  • ubb-ms-0389
  • ubb-ms-0555

Ukjent

Justitz-Protocol for Breds-Gaards-Retten paa Handels-Contoiret i Bergen. 1787 – 1830

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Love, Tyske kontor i Bergen vedk., Nordlandshandel, Retsprotokoller, Dommer, Justitsprotokol for Bredsgaarden