Stenkors 1

Samlinger knyttet til Stenkors

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0255

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Oplegnelser, efterladte Papirer

1800-tallet, Norge, Blandet innhold, Historie, Stavanger, Kors, Stenkors, Sola, Gravfelt, Ullandhaug, Rogaland