Kart 18

Samlinger knyttet til Kart

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0232
  • ubb-ms-0234
  • ubb-ms-0274
  • ubb-ms-0519
  • ubb-ms-0596
  • ubb-ms-0659
  • ubb-ms-0733
  • ubb-ms-0891-k
  • ubb-ms-0894-b

P. Handberg

Kart over Bergen med Omegn : udgivet efter de nyeste Kilder

1864

Kartografi, Kart

M. Abel; Conrad Friderich Reichborn

Carta over Bergen

1907

Kartografi, Kart

Johannes Blaeu

Norvegia, qvæ est Europæ liber primus||Joannes Blaeuw Norwegia descriptio 1662

1662

Norge, Kartografi, 1600-tallet, Kart, Hollandsk kartografi

Catharine Hermine Kølle

Kart over Romsdal - Molde

Kartografi, Kart

Catharine Hermine Kølle

Kart over Gravens Præstegjeld i Bergens Stift i Norge.

Kartografi, Kart

Catharine Hermine Kølle

Utsnitt fra kart over Lyngby i Danmark

Kart

Catharine Hermine Kølle

[Kart over Jerusalem]

Kartografi, Kart

Catharine Hermine Kølle

[Kart over Jerusalem]

Kartografi, Kart