Diplomer 6

Samlinger knyttet til Diplomer

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0060
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0135
 • ubb-ms-0147
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0191
 • ubb-ms-0204
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0272
 • ubb-ms-0274
 • ubb-ms-0282
 • ubb-ms-0325
 • ubb-ms-0346
 • ubb-ms-0384
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0614
 • ubb-ms-0777-C
 • ubb-ms-0777-E
 • ubb-ms-0777-F
 • ubb-ms-0777-H
 • ubb-ms-0777-J
 • ubb-ms-0777-L
 • ubb-ms-0837
 • ubb-ms-0894-c
 • ubb-ms-0908-a
 • ubb-ms-0911
 • ubb-ms-0912
 • ubb-ms-0913
 • ubb-ms-0919
 • ubb-ms-1023

1663, 31 august, Bergen (Hordaland')

1663-08-31

1600-tallet, Salg, Diplomer, Skjøte, Eiendomshandel

1664, 12 februar, Bergen (Hordaland')

1664-02-12

1600-tallet, Salg, Diplomer, Skjøte, Eiendomshandel

[Fotballdiplom]

Fotball, Diplomer, Friidrett

[W. F. K. Christie manuskript]

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Historie, Diplomer, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Monumenter, prospekter, (avrids), Antikvariske optegnelser og arkeologi, Levninger av oldtidsminder i søndre Bergenhus, opsamlet i 1824, Ökonomiske noticer av Christie

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Kulturhistorie, Arkeologi, Brev, Historie, Diplomer, Folkloristiske optegnelser, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøder, Kirker vedk., Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Jordebøker, Slegtsoptegnelser, Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Personalhistorie (optegnelser), Absolution

Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie

Zoologi, Arkeologi, Brev, Historie, Diplomer, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Kirkehistorie, Religion vedk, Excerpter, Juridisk literatur, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kirker vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Bergens museum vedk., Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselsk. vedk. (Det norske Videnskabers Selskab), Topografi, Klostre vedk, Sprogstudier, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Nomenclator av Sjøborg, Guldfund i Raade, Indsættelse paa tugthuset 1775, Navne (bemerkninger om) i det norske sprog, Byzantisk maleri i B. M., Sødyr, ved Norges kyster, Ordsprog, Guldfund paa Eeg, Runealfabet vedk., Stiftelser i Bergen, Ascidier – efter Milne Edwards, Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816, Legater i Bergen 1816, Museum i Bergen (Hensigtsmæssigheten av oprettelse der). Av W. F. K. Christie, Tyveri og tyve, Redskaper til at slukke ildebrand m. m., Kirker i Bergen 1816, Segl, Mod (om), av W. F. K. Christie, Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Bayeux-teppet