Gjødselskuffe 2


Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Mann, Gård, Hest, Tun, Slede, Åkerbruk, Trekjørel, Jerngryte, Gjødselskuffe

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Mann, Gård, Hest, Slede, Åkerbruk, Gjødselskuffe